Verkstadsgatan 5, 7

Fastighetsbeteckning: Jungfrun 4 & 5