St. Sigfridsgatan 8

Fastighetsbeteckning: Tallen 1