S:t Sigfridsgatan 4

Fastighetsbeteckning: Tallen 8