St Sigfridsgatan 21

Fastighetsbeteckning: St Petrus 14