St Sigfridsgatan 19

Fastighetsbeteckning: St Petrus 15