St Sigfridsgatan 12

Fastighetsbeteckning: Granen 14