Sandgatan 27

Fastighetsbeteckning: Stora Valla 10:1