Sandgatan 25

Fastighetsbeteckning: Stora Valla 9:1