Sandgatan 23

Fastighetsbeteckning: Stora Valla 8:1