Sandgatan 21

Fastighetsbeteckning: Stora Valla 7:1