Kapellsgatan 23

Fastighetsbeteckning: Skalbaggen 8