Kapellgatan 5

Fastighetsbeteckning: Kanariefågeln 14