Järnvägsgatan 13/Vellaregatan 4-10

Fastighetsbeteckning: Ökin 1