Gamla Stadens Torg 1-3

Fastighetsbeteckning: Gästgivaren 3

Gamla Stadens Torg 1-3