Bäcksholmsgatan 14

Fastighetsbeteckning: Björken 8